Licenca: OTP 136/2010
Da li ste zadovoljni nasim uslugama ?

Jesam
Moze Bolje
 


Doček Nove 2018.-te Godine - Krakov

KRAKOV – NOVA GODINA
2 noćenja
FIRST MINUTE CENA ARANŽMANA PO OSOBI:  109€
( First minute akcija traje do 01.12.2017.)


NAPOMENA:  Cena je za polazak iz Beograda. Za polaske južno od Beograda do Niša cena se uvećava za 10€. 

Termin: 30.12.- 03.01.2018.

Krakov se nalazi nad rekom Vislom. U prošlosti Krakov je bio prestonica Poljske. Krakov je administrativni, kulturni, obrazovni, industrijski I turistički centar regije. Grad predstavlja saobraćajni čvor, u njemu se ukrštaju važni međunarodni I regionalni putevi kao i železničke pruge. Krakov je jedan od najvažnijih kulturnih centara Poljske, mnogi ga smatraju za kulturnu kulturnu prestonicu države. Krakovski stari grad je uvršten u listu svetske kulturne baštine. U Krakovu se nalazi 28 muzeja sa Narodnim muzejom na čelu, u kome se nalaze brojne kolekcije poljskog i svetskog slikarstva. Sem toga u Krakovu je i sedište Krakovske Filharmonije.

1. dan: (30.12.2017.) Niš/Beograd
Polazak grupe iz Niša/Beograda sa dogovorenog mesta (parking Tempa Niš; parking Blok 42 Beograd) u popodnevnim satima (proveriti dan pre polaska tačno vreme i mesto). Noćna vožnja preko Mađarske i Slovačke sa zadržavanjima radi osveženja i na graničnim prelazima.

2. dan: (31.12.2017.) Krakov –  RUDNIK SOLI VELIČKA - Krakov
Dolazak u Krakov u prepodnevnim časovima. Fakultativna poseta rudniku soli Velička. Razgledanje rudnika koji ima preko milion poseta godišnje i predstavlja jednu od svetskih atrakcija. Fascinantno zdanje ispod zemlje je iz 12.veka, poznat je kao najstariji i najveći muzej rudarstva na svetu, sa svojim čuvenim skulpturama od soli, podzemnim jezerima i dvoranama, od kojih je najpoznatija kapela Sv. Kinge na dubini 115 metara ispod zemlje. Nakon obilaska odlazak grupe u hotel. Smeštaj. Vreme predviđeno za odmor I pripreme za doček. Organizovani odlazak na trg na  DOČEK NOVE 2018.GODINE. Noćenje.

3. dan: (01.01.2018.) Krakov
Doručak. Nakon doručka polazak u razgledanje kraljevskog grada i nekadašnje prestonice Poljske: Stari grad, tvrđava Vavel, katedrala, glavni gradski trg Rinek sa paviljonom Sukienice i Marijackom crkvom, kraljevski put, crkva Svetog Petra i Pavla, Jevrejska četvrt Kazimirec. Slobodno vreme za šetnju. Povratak grupe u hotel. Noćni odlazak do grada ili nekog kluba po želji putnika. Kasni povratak u hotel. Noćenje.

3. dan: (02.01.2018.) Krakov – Aušvic  - Krakov
Doručak. Nakon doručka fakultativni izlet do Aušvica. Odlazak u jedan od najznačajnih simbola svetske istorije, obilazak Aušvica, koji predstavlja najveći i najozloglašeniji logor nacističke Nemačke. Nakon obilaska povratak do hotela, pakovanje stvari i odlazak do tržnog centra Bonarka. Slobodno vreme za shoping do 17h. Nakon toga polazak grupe za Srbiju. Vožnja preko Slovačke i Mađarske uz usputna zadržavanja radi pauza i carinskih formalnosti.

4. dan: (03.01.2018.) Beograd/Niš
Dolazak u Niš u jutarnjim/prepodnevnim časovima.

U cenu aranžmana je uračunato:
-    prevoz autobusima visoke turističke klase (klimaaudio i video oprema)na navedenoj relaciji,
-    smeštaj u hotelu “Easy Carcow*”  3* u Krakovu na bazi 2noćenja sa doručkom u 1/2, 1/3 i 1/4 sobama sa             kupatilom – https://www.viennahouse.com/en/easy-cracow/the-hotel/overview.html
-    usluga stručnog turističkog vodiča,
-    razgledanje i obilaske prema programu,
-    organizacioni i ostali troškovi aranžmana
 
U cenu aranžmana nije uračunato:
-  međunarodno zdrav. osiguranje (oko 1€ dnevno/po osobi)
-  Fakultativni obilasci i ulaznice za lokalitete:
-  Aušvic -  25€,
-  Rudnik soli Vielička - 30€ ,
-  doček nove godine,
-  individualni i fakultativni troškovi
 
CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI:  Cene izleta su podležne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvođenje fakultativnih izleta je 30 putnika – a u slučaju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultativivnih izleta i troškova podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate.
 
NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:  Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Organizator izleta zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni.
 

Doplate / Popusti:  
- doplata za 1/1 sobu 80% od cene aranžmana 1/2 sobe,
- doplata za polaske južno od Beograda do Niša je 10€
 
Način plaćanja:
Plaćanje po prodajnom kursu poslovne banke 30% prilikom rezervacije, ostatak najkasnije 14 dana pre početka putovanja 
Na rate, čekovima (deponuju se najkasnije 14 dana pre polaska) ili administrativnom zabranom na plate radnika uz 2% mesečnog uvećanja (30% prilikom rezervacije, 70% na rate najkasnije do 25.02.2018. godine.)
 
Opšte napomene:
- dan pre polaska proveriti tačno vreme i mesto polaska,
- aranžman je rađen na bazi 55 putnika,
- krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska,
- organizator putovanja zadržava pravo izmene programa po danima,
- usled eventualno manjeg broja prijavljenih putnika Organizator može spojiti grupu sa drugim organizatorima ili prevoz vršiti mini busom / kombijem. Kod autobuskih aranžmana predviđene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta. Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka...)
- za sve informacije date usmenim, telefonskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
- potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
- organizator ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja. Preporučuje se putnicima, sa novim biometrijskim pasošima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU i u slučaju nedobijanja vize.
- putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sani da se informišu kod nadležnog konzulata.
  Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja TA“Vip Tours & service” d.o.o. usaglašeni sa YUTA standardima
Lep provod i udobno putovanje želi Vam  “VIP TOURS & service“ doo

JUNIOR travel agency
Kneginje Milice 49
35000 JAGODINA
E-mail: juniortravel@mts.rs

035/884-20-24
035/282-585
Ukupno Poseta: 2640       Danas: 8       Juče: 176
© Agencija Autentik 2018.